Pentru comenzi online:
L-V 8:00-17:00
0734 771 364
Produse Noi Promotii Covoare Biserici Covoare personalizate Noutati Despre noi Contact Cariere

Noutati mare

Black Friday la Carpeta!
Doar pe 20 Noiembrie ai reduceri de Black Friday la covoare, traverse, mochete!

 

Carpeta… Covoare pentru fiecare!

 

Regulament Campanie Black Frisay – 20.11.2015

1. Organizatorul Campaniei
1.1. Organizatorul Campaniei “Black Friday” este SC Carpeta Ro Grup SRL, inregistrata la Registrul Comertului cu: J22/3487/2007, CUI RO22934430, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP.
1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, redactat in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la aceasta Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

2. Durata Campaniei si aria de desfasurare
2.1. Campania “Black Friday” se desfasoara in ziua de 20 noiembrie 2015, in limita ofertei comerciale afisata pe site-ul www.carpeta.ro la momentul inregistrarii comenzii si la toate Showroomurile Carpeta din tara, in limita stocului disponibil.
2. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul web www.carpeta.ro si in magazinele Carpeta.

3. Regulamentul oficial al Campaniei
3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in format electronic, prin accesarea website-ului www.carpeta.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia prin intermediul site-ului www.carpeta.ro.
3.4. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe website-ul www.carpeta.ro.

4. Dreptul de participare si produsele participante la Campanie
4.1. La aceasta Campanie pot participa doar persoanele fizice  cu cetatenie romana si cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani, (optsprezece) ani.
4.2. La aceasta Campanie pot participa si persoanele juridice cu sediu social in Romania.

5. Mecanismului Campaniei
5.1. La orice comanda realizata exclusiv pe perioada Campaniei “Black Friday”, ajunsa la destinatie si achitata, participantii la Campanie beneficiaza de reducerea de pret afisata pentru fiecare produs in parte pe pagina Campaniei, pretul redus reprezentand contravaloarea acesteia.
5.2. Valoarea fiecarui produs comandat de pe pagina Campaniei ”Black Friday” se refera strict la pretul de vanzare al produsului, incluzand deja reducerea de pret, prin comunicarea noului pret de vanzare din Campanie, comparativ cu cel initial care este taiat cu o linie orizontala si pozitionat deasupra celui redus.

6. Modalitati de plata si livrarea produselor incluse in Campanie
6.1. Produsele achizitionate in cadrul acestei campanii pot fi achitate doar prin modalitatile de plata acceptate de Organizator, asa cum sunt prezentate la finalizarea comenzii pe site-ul www.carpeta.ro.
6.2. Livrarea produselor achizitionate pe parcursul promotiei, se va face pana la data de 30.11.2015 inlcusiv, in functie de disponibilitatea serviciului de curierat.

7. Forta majora si cazul fortuit
7.1. In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea regulamentului si continuarea Campaniei “Black Friday”, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.
7.2. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
7.3. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.
7.4. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la Campanie existent acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, pe website – ul www.carpeta.ro.

8. Intreruperea, modificarea, suspendarea si incetarea Campaniei
8.1. Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in care Organizatorul decide.
8.2. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru.
8.3. Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul www.carpeta.ro.
8.4. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua
si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, care face imposibila desfasurarea Campaniei.
8.5. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

9. Protectia datelor personale
9.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale, care au caracter personal, sa poata fi facute publice si folosite de Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).
9.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.
9.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.
9.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.
9.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.
9.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.
9.7. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, persoana vizata poate solicita Organizatorului acest lucru, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10. Temeiul legal
10.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

11. Limitarea raspunderii
11.1. Organizatorul sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei promotii.
11.2. Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale, cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de O.G. 99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
11.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei campanii, decizia comisiei este definitiva.
11.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: aplicatii cu date incomplete sau/si incapacitatea tehnica a utilizatorului de a termina inscrierea in aceasta Campanie.
11.5. Nicio eroare in acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.
11.6. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de scriere cu acuratete a datelor sau alte erori referitoare la validitatea datelor sau erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).

12. Alte reglementari
12.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
12.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea intrarii in posesia cadoului primit la comanda unui pachet inclus in Campanie, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta etc.
12.3. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
12.4. Prezentul regulament de participare sau desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Calea Cristesti nr. 79, localitatea Holboca, judetul Iasi, cod postal 707250, sau pe website -ul  www.carpeta.ro.
12.5. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.